בחר קניון
dropwdown arrow
נגישות
פרסום הסדרי נגישות - עזריאלי תל אביב
קניון עזריאלי מייחס חשיבות רבה למתן שירות שווה ונגיש לאנשים עם מוגבלות במרכזי המסחר שלה לאורך שנים רבות.
קבוצת עזריאלי החלה בנקיטת הליכים במטרה להעניק שירות שווה ונגיש לכלל מבקרי נכסיה, תוך עמידה בהוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - התאמות הנגישות למבנים, תשתיות וסביבה והתאמות הנגישות לשירות.
להלן דרכי הגישה לקניון ואופן ההתאמה לבעלי מוגבלויות:
  1. כל הכניסות לקניון מותאמות נגישות
  2. בקניון מעליות נגישות הכוללות מערכות תומכות שמע
  3. 5  תאי שירותים נגישים הממוקמים בכל אחת מקומות הקניון
  4. שילוט הכוונה מתאים ומתקני נגישות ספציפיים כגון דוכני מזון מותאמי נגישות
  5. חניון תת קרקעי מותאם למבקרים בעלי מוגבליות
  6. חניות נגישות לאדם עם מוגבלויות - לרכב בעל תג נכה.
  7. אזורים נגישים וחניות נכים מסומנות באמצעות אייקון הנגישות הבינלאומי
  8. חדש !!! פריסת נקודות גישה לאפליקציית RIGHT HEAR  אשר מכוונת ליקויי ראיה ועיוורים להתמצאות בקניון ללא צורך במלווה
קניון עזריאלי קשוב לצרכי מבקריו בכל עת וממשיך בעבודות התאמה על פי תכנית סדורה,
המתעדכנת בהתאם לדרישות החקיקה המשתנות ובהתאם לפניות וצרכים המתעוררים מעת לעת מהשטח