בחר קניון
dropwdown arrow
נגישות
פרסום הסדרי נגישות - עזריאלי אאוטלט אור יהודה
קניון עזריאלי אור יהודה מייחס חשיבות רבה למתן שירות שווה ונגיש לאנשים עם מוגבלות במרכזי המסחר שלה לאורך שנים רבות.
קבוצת עזריאלי וקניון אור יהודה שמו למטרה להעניק שירות שווה ונגיש לכלל מבקרי נכסיה, תוך עמידה בהוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - התאמות הנגישות למבנים, תשתיות וסביבה והתאמות הנגישות לשירות.
 
להלן דרכי הגישה לקניון ואופן ההתאמה לבעלי מוגבלויות:
  • כל הכניסות לקניון מותאמות נגישות
  • בקניון מעלית נגישות
  • תאי השירותים נגישים וממוקמים בקומה השנייה בקניון.
  • שילוט הכוונה מתאים
  • חניות נגישות לאדם עם מוגבלויות - לרכב בעל תג נכה.

קניון עזריאלי אור יהודה קשוב לצרכי מבקריו בכל עת וממשיך בעבודות התאמה על פי תכנית סדורה המתעדכנת בהתאם לדרישות החקיקה המשתנות ובהתאם לפניות וצרכים המתעוררים מעת לעת מהשטח