בחר קניון
dropwdown arrow
נגישות
פרסום הסדרי נגישות - עזריאלי גבעתיים
קניון עזריאלי גבעתיים מייחס חשיבות רבה למתן שירות שווה ונגיש לאנשים עם מוגבלות במרכזי המסחר שלה לאורך שנים רבות.
קבוצת עזריאלי וקניון עזריאלי גבעתיים שמו למטרה להעניק שירות שווה ונגיש לכלל מבקרי נכסיה, תוך עמידה בהוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - התאמות הנגישות למבנים, תשתיות וסביבה והתאמות הנגישות לשירות.
 
להלן דרכי הגישה לקניון ואופן ההתאמה לבעלי מוגבלויות:
  • כל הכניסות לקניון מותאמות נגישות
  • בקניון מעליות נגישות הכוללות מערכת כריזה
  • תאי השירותים נגישים
  • שילוט הכוונה מתאים ומתקני נגישות ספציפיים כגון דוכני מזון מותאמי נגישות
  • החניון מותאם למבקרים עם מוגבלויות
  • חניות נגישות למבקרים עם מוגבלויות - לרכב בעל תג נכה.
  • אזורים נגישים וחניות נכים מסומנות באמצעות אייקון הנגישות הבינלאומי
  • משרדי הנהלת הקניון נגישים למבקרים עם מוגבלויות
 
תשלום בחניונים
 
לאנשים המתקשים בשמיעה או בדיבור, הותקנו בכל עמדות התשלום בחניונים וכן בעמדות הסמוכות למחסומי הכניסה והיציאה מהחניון, שילוט המציג מספר טלפון לשליחת מסרון לצורך קבלת עזרה מנציג החברה.
מספרי הטלפון לשליחת מסרון מפורטים להלן:
 
שם הנכס מספר טלפון לשליחת מסרון
עזריאלי הנגב 054-8980140
עזריאלי ירושלים 054-9890140
עזריאלי מודיעין 054-5608578
מרכז עזריאלי חולון 054-7456589
עזריאלי גבעתיים 051-5577235
עזריאלי שרונה 054-5608366
עזריאלי תל אביב 054-5608326
עזריאלי קרית אתא 054-5608424
עזריאלי הרצליה 054-5608097
עזריאלי ראשונים 054-8249075
 
 

 
קניון עזריאלי גבעתיים קשוב לצרכי מבקריו בכל עת וממשיך בעבודות התאמה על פי תכנית סדורה, המתעדכנת בהתאם לדרישות החקיקה המשתנות ובהתאם לפניות וצרכים המתעוררים מעת לעת מהשטח.