בחר קניון
dropwdown arrow
נגישות
פרסום הסדרי נגישות - עזריאלי גבעתיים
קניון עזריאלי גבעתיים מייחס חשיבות רבה למתן שירות שווה ונגיש לאנשים עם מוגבלות במרכזי המסחר שלה לאורך שנים רבות.
קבוצת עזריאלי וקניון עזריאלי גבעתיים שמו למטרה להעניק שירות שווה ונגיש לכלל מבקרי נכסיה, תוך עמידה בהוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - התאמות הנגישות למבנים, תשתיות וסביבה והתאמות הנגישות לשירות.
 
להלן דרכי הגישה לקניון ואופן ההתאמה לבעלי מוגבלויות:
  • כל הכניסות לקניון מותאמות נגישות
  • בקניון מעליות נגישות הכוללות מערכת כריזה
  • תאי השירותים נגישים
  • שילוט הכוונה מתאים ומתקני נגישות ספציפיים כגון דוכני מזון מותאמי נגישות
  • החניון מותאם למבקרים עם מוגבלויות
  • חניות נגישות למבקרים עם מוגבלויות - לרכב בעל תג נכה.
  • אזורים נגישים וחניות נכים מסומנות באמצעות אייקון הנגישות הבינלאומי
  • משרדי הנהלת הקניון נגישים למבקרים עם מוגבלויות
 
קניון עזריאלי גבעתיים קשוב לצרכי מבקריו בכל עת וממשיך בעבודות התאמה על פי תכנית סדורה, המתעדכנת בהתאם לדרישות החקיקה המשתנות ובהתאם לפניות וצרכים המתעוררים מעת לעת מהשטח.