בחר קניון
dropwdown arrow
נגישות
פרסום הסדרי נגישות - מרכז העסקים חולון
מרכז עזריאלי חולון מייחס חשיבות רבה למתן שירות שווה ונגיש לאנשים עם מוגבלות במרכזי המסחר שלה לאורך שנים רבות.
קבוצת עזריאלי ומרכז עזריאלי חולון שמו למטרה להעניק שירות שווה ונגיש לכלל מבקרי נכסיה, תוך עמידה בהוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - התאמות הנגישות למבנים, תשתיות וסביבה והתאמות הנגישות לשירות.

להלן דרכי הגישה למרכז עזריאלי חולון ואופן ההתאמה לבעלי מוגבלויות:
הכניסות ללובאי הבניינים מותאמות נגישות
המעליות נגישות
תאי השירותים נגישים בקומת הפארק
שילוט הכוונה מתאים והלוביסטים בכל לובי לשירותכם בנושא הנגישות.
חניון תת קרקעי מותאם למבקרים בעלי מוגבלויות
חניות נגישות לאדם עם מוגבלויות - לרכב בעל תג נכה.
אזורים נגישים וחניות נכים מסומנות באמצעות אייקון הנגישות הבינלאומי

 
תשלום בחניונים
 
לאנשים המתקשים בשמיעה או בדיבור, הותקנו בכל עמדות התשלום בחניונים וכן בעמדות הסמוכות למחסומי הכניסה והיציאה מהחניון, שילוט המציג מספר טלפון לשליחת מסרון לצורך קבלת עזרה מנציג החברה.
מספרי הטלפון לשליחת מסרון מפורטים להלן:
 
שם הנכס מספר טלפון לשליחת מסרון
עזריאלי הנגב 054-8980140
עזריאלי ירושלים 054-9890140
עזריאלי מודיעין 054-5608578
מרכז עזריאלי חולון 054-7456589
עזריאלי גבעתיים 051-5577235
עזריאלי שרונה 054-5608366
עזריאלי תל אביב 054-5608326
עזריאלי קרית אתא 054-5608424
עזריאלי הרצליה 054-5608097
עזריאלי ראשונים 054-8249075
 
 

מרכז עזריאלי חולון קשוב לצרכי מבקריו בכל עת וממשיך בעבודות התאמה על פי תכנית סדורה,
המתעדכנת בהתאם לדרישות החקיקה המשתנות ובהתאם לפניות וצרכים המתעוררים מעת לעת מהשטח