בחר קניון
dropwdown arrow
נגישות
פרסום הסדרי נגישות - עזריאלי עכו
קבוצת עזריאלי החלה בנקיטת הליכים במטרה להעניק שירות שווה ונגיש לכלל מבקרי נכסיה, תוך עמידה בהוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - התאמות הנגישות למבנים, תשתיות וסביבה והתאמות הנגישות לשירות.
קניון עזריאלי עכו, מייחס חשיבות רבה למתן שירות שווה ונגיש לאנשים עם מוגבלות לאורך שנים רבות.

להלן דרכי הגישה לקניון ואופן ההתאמה לבעלי מוגבלויות:
1.    כל הכניסות לקניון מותאמות נגישות
2.    בקניון מעליות נגישות
3.    4 תאי שירותים נגישים הממוקמים בשתי קומות המסחר.
4.    שילוט הכוונה מתאים
5.    חניות נגישות לאדם עם מוגבלויות - לרכב בעל תג נכה.
6.    אזורים נגישים וחניות נכים מסומנות באמצעות אייקון הנגישות הבינלאומי
 
קניון עזריאלי עכו קשוב לצרכי מבקריו בכל עת וממשיך בעבודות התאמה על פי תכנית סדורה,
המתעדכנת בהתאם לדרישות החקיקה המשתנות ובהתאם לפניות וצרכים המתעוררים מעת לעת מהשטח