בחר קניון
dropwdown arrow
נגישות
פרסום הסדרי נגישות - עזריאלי הוד השרון
קבוצת עזריאלי החלה בנקיטת הליכים במטרה להעניק שירות שווה ונגיש לכלל מבקרי נכסיה, תוך עמידה בהוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - התאמות הנגישות למבנים, תשתיות וסביבה והתאמות הנגישות לשירות.
קניון עזריאלי הוד השרון, מייחס חשיבות רבה למתן שירות שווה ונגיש לאנשים עם מוגבלות לאורך שנים רבות.

להלן דרכי הגישה לקניון ואופן ההתאמה לבעלי מוגבלויות:
1.    כל הכניסות לקניון מותאמות נגישות
2.    בקניון מעליות נגישות
3.    בקניון 2 תאי שירותים נגישים הממוקמים בקומת המסחר העליונה ובקומת חניון 1- 
4.    שילוט הכוונה מתאים
5.    חניות נגישות בחניון הפנימי והחיצוני לאדם עם מוגבלויות - לרכב בעל תג נכה.
6.    אזורים נגישים וחניות נכים מסומנות באמצעות אייקון הנגישות הבינלאומי
7.    חדש !!! פריסת נקודות גישה לאפליקציית RIGHT HEAR  אשר מכוונת ליקויי ראיה ועיוורים להתמצאות בקניון ללא צורך במלווה
 
 
קניון עזריאלי הוד השרון קשוב לצרכי מבקריו בכל עת וממשיך בעבודות התאמה על פי תכנית סדורה,
המתעדכנת בהתאם לדרישות החקיקה המשתנות ובהתאם לפניות וצרכים המתעוררים מעת לעת מהשטח