בחר קניון
dropwdown arrow
נגישות
פרסום הסדרי נגישות - עזריאלי אאוטלט הרצליה
קניון אוטלט עזריאלי הרצליה מייחס חשיבות רבה למתן שירות שווה ונגיש לאנשים עם מוגבלות לאורך שנים רבות.
קבוצת עזריאלי שמה למטרה להעניק שירות שווה ונגיש לכלל מבקרי נכסיה, תוך עמידה בהוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - התאמות הנגישות למבנים, תשתיות וסביבה והתאמות הנגישות לשירות.
 
להלן דרכי הגישה לקניון ואופן ההתאמה לבעלי מוגבלויות:
  • כל הכניסות לקניון מותאמות נגישות
  • בקניון מעליות נגישות .
  • כתב ברייל לעיוורים במעליות.
  • כריזה קולית במעליות
  • תאי שירותים נגישים ממוקמים בקומת המסחר.
  • שילוט הכוונה מתאים קיים בקומת המסחר.
  • חניון תת קרקעי מותאם למבקרים בעלי מוגבליות
  • חניות נגישות לאדם עם מוגבלויות - לרכב בעל תג נכה.
  • אזורים נגישים וחניות נכים מסומנות באמצעות אייקון הנגישות הבינלאומי
  
קניון אוטלט עזריאלי הרצליה קשוב לצרכי מבקריו בכל עת וממשיך בעבודות התאמה על פי תכנית סדורה,
המתעדכנת בהתאם לדרישות החקיקה המשתנות ובהתאם לפניות וצרכים המתעוררים מעת לעת מהשטח