נגישות
פרסום הסדרי הנגישות- קבוצת עזריאלי
קבוצת עזריאלי משקיעה מאמץ ומשאבים על מנת לספק ללקוחותיה שירות שוויוני, מכובד, נגיש ומקצועי. קבוצת עזריאלי פועלת ומקדמת את נושא הנגישות בליווי יועץ נגישות. הקבוצה רואה בלקוחות עם מוגבלות לקוחות שווי זכויות, הזכאים ליהנות מנגישות מלאה לנכסי ושירותי החברה.
בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח - 1998 ולתקנות שהותקנו מכוחו, ביצענו סקירה מקיפה של כל יחידות השירות, על מנת לוודא עמידה בתקנים ועל מנת לבחון האם מתאפשרת בהן גישה מלאה לכל אדם.בימים אלה מבצעת החברה שינויים במבנים, בשירות ובנהלים, בהתאם לנדרש על פי חוק.
כחלק מהיערכות החברה להנגשת השירות ללקוחות עם מוגבלות, מונה רכז נגישות, אשר עבר הכשרה מתאימה בעמותת נגישות ישראל ומתעדכן באופן שוטף בנושא הנגישות. חלק זה באתר – מטרתו יידוע בדבר הסדרי הנגישות של הקבוצה.
קבוצת עזריאלי תמשיך ותפעל לשיפור נגישות השירות אותו היא מעניקה ללקוחותיה.
למידע נוסף בנושא ניתן לפנות לרכז הנגישות בחברתנו  - אהרון רצאבי
מייל: contact@azrieli.com