נגישות
פרסום הסדרי הנגישות- קבוצת עזריאלי
קבוצת עזריאלי משקיעה מאמץ ומשאבים על מנת לספק ללקוחותיה שירות שוויוני, מכובד, נגיש ומקצועי. קבוצת עזריאלי פועלת ומקדמת את נושא הנגישות בליווי יועץ נגישות. הקבוצה רואה בלקוחות עם מוגבלות לקוחות שווי זכויות, הזכאים ליהנות מנגישות מלאה לנכסי ושירותי החברה.
בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח - 1998 ולתקנות שהותקנו מכוחו, ביצענו סקירה מקיפה של כל יחידות השירות, על מנת לוודא עמידה בתקנים ועל מנת לבחון האם מתאפשרת בהן גישה מלאה לכל אדם.בימים אלה מבצעת החברה שינויים במבנים, בשירות ובנהלים, בהתאם לנדרש על פי חוק.
כחלק מהיערכות החברה להנגשת השירות ללקוחות עם מוגבלות, מונה רכז נגישות, אשר עבר הכשרה מתאימה בעמותת נגישות ישראל ומתעדכן באופן שוטף בנושא הנגישות. חלק זה באתר – מטרתו יידוע בדבר הסדרי הנגישות של הקבוצה.
קבוצת עזריאלי תמשיך ותפעל לשיפור נגישות השירות אותו היא מעניקה ללקוחותיה.

 
תשלום בחניונים
 
לאנשים המתקשים בשמיעה או בדיבור, הותקנו בכל עמדות התשלום בחניונים וכן בעמדות הסמוכות למחסומי הכניסה והיציאה מהחניון, שילוט המציג מספר טלפון לשליחת מסרון לצורך קבלת עזרה מנציג החברה.
מספרי הטלפון לשליחת מסרון מפורטים להלן:
 
שם הקניון מספר טלפון לשליחת מסרון
עזריאלי הנגב 054-8980140
עזריאלי ירושלים 054-9890140
עזריאלי מודיעין 054-5608578
מרכז עזריאלי חולון 054-7456589
עזריאלי גבעתיים 054-5577235
עזריאלי שרונה 054-5608366
עזריאלי תל אביב 054-5608326
עזריאלי רמלה  
עזריאלי הרצליה 054-5608097
עזריאלי ראשונים 054-8249075


למידע נוסף בנושא ניתן לפנות לרכז הנגישות בחברתנו  - אהרון רצאבי
מייל: contact@azrieli.com